ŽIVOTINJE OD KARTONA I PALETA ZA JAJA

Od kutija i paleta za jaja mogu se napraviti mnogi zanimljivi oblici.

Jedna od mogućnosti je i izrada životinja.

[…]