POKLON – KUTIJA SA SRCEM

Prilikom rada sa decom, često je zgodno iskoristiti ambalažu već iskorišćenih proizvoda.

Ovo je bitno zbog razvoja svesti deteta da sve stvari mogu ponovo da se upotrebe. Druga strana cele priče je niska cena izrade ovakvog poklona i dokazivanje da ne mora sve što vredi da bude skupo. Deca, naravno obožavaju da sama naprave […]

Vaspitač u ulozi

Dramska tehnika vaspitač u ulozi je strategija gde vaspitač, interaktivno,

unutar samog procesa stimuliše i upravlja radnjom, tako što u određenom momentu, u toku pričanja priče, ili u toku aktivnosti, preuzima određenu ulogu. Vaspitač započinje igru kao jedan od likova, uvlačeći neprimetno decu u igru i pruža im mogućnost promene pozicije. Vaspitač postaje deo […]