NOVOSADSKE RAZGLEDNICE

Jedan od najlepših motiva za likovni rad sa decom je rodni grad.

To je ujedno idealna prilika da se o tome sa njima i porazgovara.

[…]

RECIKLIRANJE SAPUNA

Jedna od svrha reciklaže je praktična primena dobijenih proizvoda.

To se, na veoma jednostavan način, može realizovati recikliranjem sapuna.

[…]

3D GRB GRADA NOVOG SADA

U čast obeležavanja dana Novog Sada deca iz vrtića «Palčica» su, kao poklon svom gradu, napravila grupni likovni rad – grb grada u tri dimenzije.

Grb grada Novog Sada u sebi sadrži klasične heraldičke elemente: tri zupčaste kule sa kapijama i prozorima, belu golubicu sa maslinovom grančicom u kljunu i reku.

[…]