PROSTORNE RELACIJE KROZ LIKOVNI RAD

Jedna od značajnijih oblasti u okviru priprema dece za školu u vrtićima je razvoj početnih matematičkih pojmova.

Poseban deo ove oblasti predstavljaju prostorne relacije, a jedna od njih, deci možda i najteža, je određivanje desne i leve strane.

Predlažemo vam korišćenje likonog rada kao zanimljiv način za učenje pomenutih relacija, koji će deci približiti […]