PROSTORNE RELACIJE KROZ LIKOVNI RAD

Jedna od značajnijih oblasti u okviru priprema dece za školu u vrtićima je razvoj početnih matematičkih pojmova. 

Poseban deo ove oblasti predstavljaju prostorne relacije, a jedna od njih, deci možda i najteža, je određivanje desne i leve strane.

Predlažemo vam korišćenje likonog rada kao zanimljiv način za učenje pomenutih relacija, koji će deci približiti ovaj pojam.

U pitanju je neobičan obeleživač stranica.

Materijal za rad:

  • kolaž papir u žutoj i crvenoj boji
  • makaze
  • lepak za papir

Opcrtati dlanove na kolaž papiru. U ovom slučaju deca su koristila žuti kolaž za levi, a crveni za desni dlan. Izuzetno je važno da se napravi dogovor oko izbora boja, jer će ih deca na taj način bolje pamtiti. Ako im odredite boje, mehanički će raditi ovaj zadatak.

Kada je opcrtavanje dlanova završeno, pređite na isecanje makazama.

Sada je vreme za crtanje olovke i srca, kao na slici.

Porazgovarajte sa decom sa koje strane im se nalazi srce i kojom rukom pišu, a zatim im zadajte zadatak da nacrtane olovku i srce zalepe na odgovarajući dlan. Pri tom se podsetite koje boje je levi opcrtani dlan, a koje desni.

Ukažite im na činjenicu da ne koriste svi desnu ruku za pisanje, što će dodatno doprineti boljem pamćenju i razumevanju ovog pojma.

Papir A5 formata presavijte na pola i zalepite levi i desni dlan na odgovarajuća mesta.

Ovaj obeleživač stranica stavite u radni list iz matematike. Pre svakog rešavanja zadataka poslužiće kao odličan podsetnik.

Autor članka: Svetlana Bulajić

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>