BELI GOLUB

Evo zanimljive ideje kako da u tri koraka napravite papirnog goluba.

Mogu ga praviti deca svih uzrasta, a posebno bi bilo zanimljivo ako bi u izradi sarađivali mlađi i stariji drugari.

Materijal za rad je dostupan u svakoj kući i svakom vrtiću:

  • beli hamer
  • beli papir A4 formata
  • flomasteri
  • makaze
  • lepak
  • igla i konac

Na hameru nacrtati telo ptice i izrezati ga. Makazama napraviti rez po isprekidanoj liniji, kao na slici.

Od papira A4 formata napraviti lepezu. Provlačenjem lepeze kroz otvor na leđima ptice dobijaju se krila.

Preostaje još da se sa gornje strane tela pričvrsti konac i ukras okači na tavanicu.

U slučaju saradnje koja je pomenuta na početku, lepezu bi mogla praviti mlađa, a telo goluba starija deca.

Autor članka: Svetlana Bulajić

3 comments to BELI GOLUB

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>