MORSKO DNO

Letnji meseci nas asociraju na more, plažu i odmor.

To je ujedno i omiljena tema za rad sa decom.

Ovaj put će tehnika biti origami, a tema ribice na morskom dnu.

Materijal za rad:

  • papir (blok br. 4), temperom obojen u plavo
  • nekoliko papirića kvadratnog oblika (dimenzije 8×8 i 10×10 cm)
  • traka od zelenog krep papira
  • lepak za papir

Papir u boji kvadratnog oblika previti po isprekidanim linijama.

Sledi previjanje papira prema unutra po crvenoj isprekidanoj liniji, kao na slici.

Ivice dobro pritisnuti kako se dobijeni trougano ne bi razdvojio.

Levu i desnu ivicu previti prema unutra, kako pokazuju strelice.

Nacrtati oko i iseći vrh trougla da bi riba dobila usta.

Zatim od zelenog krep papira napraviti morsku travu i zalepiti ribice.

Autor članka: Svetlana Bulajić

2 comments to MORSKO DNO

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>