ŠARENE MARAMICE

Jedna od primarnih vaspitno-obrazovnih mera je učenje dece higijenskim navikama. šarene maramice

Naročito je dobro kada se priča o tome spoji sa likovnim izražavanjem. Kampanja za borbu protiv gripa je idealna prilika da se deci ukaže na značaj i način korišćenja maramice.

Materijal za rad:

  • beli papir proizvoljnih dimenzija
  • nekoliko kockica od stiropora
  • nekoliko drvenih štapića
  • tempere raznih boja

materijal za rad

Prvi korak u izradi maramice je umakanje stranica papira u razređenu temperu. Navlaženi deo papira će se talasasto deformisati, što doprinosi realnijem izgledu.

umakanje papira u temperu pripremljen papir

U ovom slučaju deca su dekorisala papir otiskivanjem kockica od stiropora. Radi lakše upotrebe, stiropor je postavljen na drveni štapić. Otiskivanje se može vršiti raznim modelima, što zavisi od mašte i kreativnosti, ali i prstima, a to je deci posebno zanimljivo.

otiskivanje stiropora gotova maramica

Ove maramice su izrađivala deca mlađeg predškolskog uzrasta (3 godine). Nešto starija deca mogu sama crtati ili oslikavati šare.

Od velikog je značaja i na koji ćemo način izložiti dečije radove.

zanimljivo izlaganje dečijeg rada

Autor članka: Svetlana Bulajić

2 comments to ŠARENE MARAMICE

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>