JESENJE LIŠĆE

OTISNUTO LIŠĆE

Jesenje lišće može biti neiscrpan izvor ideja za decu.

Primer za to može biti kreiranje slika u vidu raznih životinja i predmeta (obrađeno u tekstu SLIKA OD LIŠĆA). Međutim, rad može biti još jednostavniji i primeren deci mlađeg predškolskog uzrasta (3 godine). Lišće se može otiskivati na papir, što će deci biti posebno interesantno.

[…]