LIKOVNI KONKURS – DEČJI KULTURNI CENTAR

GALERIJA DEČJEG KULTURNOG CENTRA BEOGRAD raspisuje konkurs za period septembar 2010 – septembar 2011.

Pravo učešća na konkursu u okviru Dečje likovne galerije imaju sve osnovne škole, školske likovne sekcije, predškolske ustanove, likovni ateljei, kao i pojedinci uzrasta od 5 do 18 godina sa radovima iz oblasti likovne i primenjene umetnosti. Izbor tehnike je slobodan.

[…]