KAKO NAPRAVITI DOMAĆE TEMPERE

U radu sa decom tempere su vam često neophodne.

Povremeno se desi da ste istrošili sve raspoložive zalihe, pogotovo ako je u pitanju veća grupa dece. Ništa zato…

Uz nekoliko jeftinih i za decu bezbednih sastojaka, koje uvek možete lako pronaći, napravićete tempere brzo i lako.

[…]