EKOLOŠKA AZBUKA

Iz knjige “Ispod neba deci treba” Lucije Tasić, poglavlje ”Čista sredina zdrava okolina”.

[…]

RECIKLIRANJE DISKOVA

Likovni radovi sa decom bi trebalo da imaju, pored zabavne, i edukativnu stranu.

Ekologija i recikliranje su svakako stvari sa kojima bi deca trebalo da se sretnu u najranijem periodu. Potrebno im je pružiti jednostavan primer kako stvarima naći novu namenu i svrhu. U ovom članku ćemo obraditi reciklažu starih CD-ova.

[…]