3D GRB GRADA NOVOG SADA

U čast obeležavanja dana Novog Sada deca iz vrtića «Palčica» su, kao poklon svom gradu, napravila grupni likovni rad – grb grada u tri dimenzije.

Grb grada Novog Sada u sebi sadrži klasične heraldičke elemente: tri zupčaste kule sa kapijama i prozorima, belu golubicu sa maslinovom grančicom u kljunu i reku.

[…]

PČELA NA CVETU

Starije grupe dece (5-7 godina) često sa kolektivnim likovnim radovima učestvuju na raznim manifestacijama ili likovnim konkursima.

Takvi radovi su pravi izazov za organizaciju, jer je potrebno uskladiti veći broj dece, a da to bude skladno i estetski dopadljivo. U članku ŽIVOT U MORU je napomenut značaj timskog rada dece.

[…]