NOVOSADSKE RAZGLEDNICE

Jedan od najlepših motiva za likovni rad sa decom je rodni grad.

To je ujedno idealna prilika da se o tome sa njima i porazgovara.

[…]