JELKA OD HAMERA

Predstavljamo vam jednostavnu ideju za izradu jelke, koju možete realizovati sa decom svih uzrasta.

Deca iz produženog boravka OŠ “Žarko Zrenjanin” u Novom Sadu su sa učiteljicom Svetlanom Bojinović napravila grupni rad – jelku od hamera i poslali nam svoje fotografije.

[…]

HRANILICE ZA PTICE

Hladno je i hrane za ptice stanarice nema u izobilju.

Treba im pomoći i to se može uraditi izradom i postavljanjem jednostavnih hranilica za ptice.

[…]