KAKO NAPRAVITI TUŠ U BOJI

Često vam je za razne likovne aktivnosti sa decom potreban tuš.

Ukoliko u tom trenutku, iz raznih razloga, nemate kupovni tuš, možete ga i sami napraviti vrlo jednostavno.

[…]