NOVE MUZIČKE IDEJE

Nema ničeg neobičnog u novim idejama. 

Zapravo, kada malo bolje razmislimo, i nema novih ideja, samo kombinacija već postojećih. Biti kreativan sa muzičkim instrumentima u radu i igri sa decom podrazumeva večite promene i potragu za nečim, za njih, novih i zabavnim. Kada razmišljamo kako da ih zabavimo u vreme muzičkih aktivnosti, evo nekih predloga kako da ideje koje već imate, samo malo izmenite a zauzvrat dobijete velike rezultate.

 • Tempo – pevajte (svirajte) mnogo brže ili sporije od pravog tempa.
 • Dinamika – pevajte vrlo glasno ili sasvim tiho.
 • Boja – svirajte instumente na različitim podlogama: na ćebetu, na drvetu, kartonu.
 • Napunite plastične, staklene ili metalne posude različitim punjenjima-perle, pirinač, pasulj.
 • Ritam – svirajte ili pustite na CD-u muziku u različitom taktu, valcere, marševe i narodna kola koja treba da prate određenim koracima. Pokazati razliku između koraka za valcer i marša ili kola.
 • Ubrzavanje/usporavanje – postepeno ubrzavajte ili usporavajte tempo.
 • Stil – pevajte pesmu u potpuno drugačijem stilu od originalnog (hip hop, arija,   rock, uspavanka…)
 • Crescendo/decrescendo – postepeno svirajte (pevajte) sve glasnije/tiše.
 • Staccato/legato – svirajte ili pevajte istu pesmu isprekidano ili vezano.
 • Prostor – krećite se kao da ste u kutiji ili na fudbalskom terenu.
 • Pozicija instrumenata – držite instrument pogrešno: flautu kao klarinet, gitaru   kao violinu.
 • Pozicija tela – svirajte stojeći, sedeći, ležeći, dok plešete ili marširate.
 • Neobično sviranje – umesto štapića za sviranje metalofona koristite prste, slamčice, novčiće, nokte, četkice. Gitaru svirajte gudalom ili povlačite žice stiskom palca i kažiprsta.
 • Životinje – kako bi različite životinje svirale različite instrumente (kengur koji     drži gitaru u džepu).
 • Vruće/hladno – glumite kako bi muzičari svirali instrumente kada bi im bilo       veoma hladno ili vruće.
 • Sporo/brzo – glumite kako muzičari sviraju u veoma sporom ili brzom tempu.

Neka ovo budu samo osnovne ideje kako da svakodnevne muzičke aktivnosti obogatite različitim promenama. Ne zaboravite da o svakoj promeni porazgovarate, da je deci objasnite, makar i u jednoj rečenici. Na primer, zbog čega je važno svirati neku kompoziciju u pravom tempu – ako je svirate presporo, niko je neće prepoznati. Podstičite decu da pitaju i trudite se da im uvek date adekvatan odgovor. Na kraju krajeva, što više pitaju, više će naučiti!

Autor teksta: MULTIMEDIJALNA MUZIČKA RADIONICA

 

2 comments to NOVE MUZIČKE IDEJE

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>