STONI RASPORED ČASOVA

Evo jedne zanimljive ideje za rad sa decom na početku nove školske godine.

Pravljenje rasporeda časova je već opisano u članku RASPORED ČASOVA U OBLIKU KUĆICE. Ovom prilikom vam predstavljamo znatno jednostavniju, ali vrlo praktičnu varijantu.

Materijal za rad:

  • hamer u boji (format A4)
  • 2 papira u boji (format A4)
  • bušač papira
  • heftalica
  • vunica

Hamer previti na četiri dela, kao što je prikazano na slici.

Spoljašnje ivice spojiti heftalicom. Gornji deo probušiti bušačem za papir.

Odštampati ili iscrtati raspored časova, za svaki dan na posebnom papiru, dimenzija 15 x 9 cm.

Rasporede takođe probušiti na vrhu. Vunicu provući kroz rupice na papirima i hameru i zavezati kao na slici. Višak vunice odseći makazama.

Autor članka: Svetlana Bulajić

8 comments to STONI RASPORED ČASOVA

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>