RASPORED ČASOVA U OBLIKU KUĆICE

Raspored časova zauzima posebno mesto na radnom stolu svakog školarca. gotova kućica

Uz malo mašte može se pretvoriti u odličan ukras. Pošto ga jednostavno izrađuju i deca predškolskog uzrasta, može poslužiti kao lep poklon.

Materijal za rad:

  • hamer A4 formata
  • kartonski krug kao podloga kućice
  • 5 trouglova od crvenog kolaž papira za krov
  • 5 papira (5 x 11 cm) na kojima je napisan raspored časova za svaki dan u nedelji
  • kuglice od gužvanog zelenog kolaž papira za travu
  • lenjir
  • lepak
  • makaze
  • nož za sečenje papira

Hamer A4 formata iscrtati i iseći prema priloženom šablonu. Boja hamera je proizvoljna. Sive površine na šablonu predviđene su za nanošenje lepka.

materijal za rad šablon kućice

Na šablonu se nalaze crvene linije koje treba zaseći nožem za sečenje papira. U te proreze će se kasnije uvući raspored časova. Za ovo je obavezno potražiti pomoć odrasle osobe.

Po isprekidanim linijama saviti hamer prema unutra, kao na slici.

zasecanje po crvenoj liniji savijanje prema unutra

Na trouglovima od crvenog kolaž papira flomasterom iscrtati crep i zalepiti ih na predviđeno mesto na hameru.

Lepak naneti na, prema šablonu, vertikalnu sivu površinu i spojiti zidove kućice.

lepljenje krova zalepljen zid kućice

Potom lepak naneti na predviđena mesta na krovu i spojiti stranice krova.

Lepkom premazati i donji deo kućice.

zalepljen krov nanošenje lepka na donji deo

Donji deo kućice zalepiti na postolje od kartonskog kruga.

Kolaž papir u više nijansi zelene boje iscepkati na komadiće 2 x 2 cm i njihovim gužvanjem napraviti kuglice. Zalepiti ih na postolje kućice. One će predstavljati travicu.

kućica na kartonskom krugu trava od gužvanog kolaž papira

Autor članka: Svetlana Bulajić

7 comments to RASPORED ČASOVA U OBLIKU KUĆICE

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>