DEDA MRAZOVO DVORIŠTE

Deca vrlo rado koriste plastelin. 

Stvaranje  životinja, ljudskih figura i raznih drugih oblika u tri dimenzije za njih ima poseban značaj. Pored osećanja radosti dok u njihovim rukama plastelin oživljava,  ove aktivnosti takođe doprinose razvoju fine motorike ruku (razvijenost mišića šake).

Možete li onda da zamislite šta se dešava kada deca još učestvuju i […]