GOLUBOVI OD PAPIRA

golubovi

U prvim godinama života intenzivno se menja detetov odnos prema sebi i svetu koji ga okružuje.

Svest o sopstvenom izgledu je jedno od prvih saznanja koje stiče u ranom uzrastu. U tome mu treba pomoći kroz razne igre i aktivnosti. Najpogodnije za ovu svrhu je korišćenje dlanova za ostavljanje tragova.

Deca najmlađeg uzrasta (3 […]