ZUMBUL

Predstavljamo vam još jednu ideju koja za temu ima proleće.

Ovaj put se radi o zumbulu, koji se izrađuje od papira, za kratko vreme i sa malo truda.

[…]

GOLUBOVI OD PAPIRA

golubovi

U prvim godinama života intenzivno se menja detetov odnos prema sebi i svetu koji ga okružuje.

Svest o sopstvenom izgledu je jedno od prvih saznanja koje stiče u ranom uzrastu. U tome mu treba pomoći kroz razne igre i aktivnosti. Najpogodnije za ovu svrhu je korišćenje dlanova za ostavljanje tragova.

Deca najmlađeg uzrasta (3 […]

POLJE SUNCOKRETA

polje suncokreta

Likovni radovi sa mlađom uzrasnom grupom (2,5 – 3,5 godina) su uvek veliki izazov.

Kod dece ovog uzrasta nije dovoljno razvijena fina motorika, pa su mogućnosti primene raznih likovnih tehnika svedene na minimum. Ipak, postoje načini da se deca upoznaju sa najrazličitijim materijalima i tehnikama, a da pri tom dobijemo izuzetan likovni rad.

[…]