TKANA ČESTITKA

Deci već od srednje uzrasne grupe (4,5 do 5,5 godina) treba pružiti mogućnost da se upoznaju sa tehnikom tkanja. čestitka

Za početak je dovoljno napraviti mali jednostavan razboj od čvršćeg kartona i kroz njega provlačiti trake od platna ili papira. Kasnije se može koristiti drveni ram na koji su zakucani ekseri u određenom razmaku. Kada deca ovladaju ovom tehnikom uvodi se vunica.

Tkanjem možemo vrlo lako napraviti zanimljivu čestitku.

Materijal potreban za rad:

  • hamer za čestitku
  • kolaž papir
  • lepak
  • makaze

Hamer previti na pola i jednu stranu uzduž iseći na trake širine 1 cm, kao na slici. Veličina hamera je proizvoljna.

materijal isečena čestitka

Papirne trake od kolaž papira, širine 1 cm, provlačiti naizmenično ispod i iznad traka od hamera. Na ovaj način dete razvija percepciju i uviđa zakonitost dobijanja tkanog niza.

provlačenje traka provučene trake

Krajeve provučenih traka zalepiti sa zadnje strane.

lepljenje krajeva čestitka

Autor članka: Svetlana Bulajić

2 comments to TKANA ČESTITKA

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>