POLJE SUNCOKRETA

Likovni radovi sa mlađom uzrasnom grupom (2,5 – 3,5 godina) su uvek veliki izazov. polje suncokreta

Kod dece ovog uzrasta nije dovoljno razvijena fina motorika, pa su mogućnosti primene raznih likovnih tehnika svedene na minimum. Ipak, postoje načini da se deca upoznaju sa najrazličitijim materijalima i tehnikama, a da pri tom dobijemo izuzetan likovni rad.

Gužvanje papira povoljno utiče na razvoj motorike ruku, ali i na razvoj taktilne osetljivosti. Ovo je jedan od prvih postupaka kojim dete upoznaje mogućnosti oblikovanja papira. Pored toga, ono oseća veliku radost, naročito ako je i odrasla osoba uključena u ovu “igru”.

Posebno zadovoljstvo nastaje kada se gužvan papir umoči u temperu i otisne na podlogu. Dete na ovom uzrastu je ushićeno kada na papir prenese otisak prsta, dlana ili stopala. Za otiskivanje može poslužiti bilo šta što se nalazi u dečijoj blizini. Na ovaj način se ono upoznaje sa temperom kao likovnim matreijalom.

Evo kako je to postignuto u praksi.

Materijal za rad:

  • papir (najbolje su stare novine)
  • tempere

Da bi se dobila pozadina, deca su umakala sunđer u temperu i premazivala papir. Otiskivanje žute tempere gužvanim papirom predstavlja cvetove suncokreta.

premazivanje sunđerom otiskivanje 1

cvetovi

Stabljike su dobijene tako što su deca četkicom povlačila linije po papiru, a listovi otiskivanjem dlanova. Jezgro suncokreta nastalo je kada je gužvan papir umočen u crnu boju i otisnut na žute cvetove.

stabljike i listovi otiskivanje 2

polje suncokreta

Autor članka: Svetlana Bulajić

10 comments to POLJE SUNCOKRETA

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>