UKRASNI EKO PAPIR

Ukrasno pakovanje

Eko papir se danas može naći u mnogim trgovinama.

Međutim, ono što mnogi ne znaju, jeste da je njegova izrada toliko jednostavna, da ga mogu praviti i deca od 3 godine. Pri tome će deci biti izuzetno zanimljivo, a krajnji proizvod će imati upotrebnu vrednost i dečiji lični pečat.

[…]

VESELI KUKURUZ

veseli kukuruz

Jesen kao tema u dečijem likovnom stvaralaštvu je neiscrpan izvor ideja.

Gde god da pogledate, naći ćete inspiraciju za rad, bilo da se nalazite u gradu ili na selu.

Jedan od omiljenih simbola jeseni u vrtićima je svakako kukuruz. Može se prikazati na mnogo zanimljivih načina, raznim interesantnim tehnikama. U ovom slučaju kukuruz je […]

JESENJE LIŠĆE

OTISNUTO LIŠĆE

Jesenje lišće može biti neiscrpan izvor ideja za decu.

Primer za to može biti kreiranje slika u vidu raznih životinja i predmeta (obrađeno u tekstu SLIKA OD LIŠĆA). Međutim, rad može biti još jednostavniji i primeren deci mlađeg predškolskog uzrasta (3 godine). Lišće se može otiskivati na papir, što će deci biti posebno interesantno.

[…]

ČESTITKA SA VOĆNIM MOTIVOM

Gotove čestitke

Ovu interesantnu čestitku sa voćnim motivom mogu napraviti deca svih godišta, pa cak i deca jaslenog uzrasta.

Uz malo mašte mogu se dobiti razne varijante.

[…]

POLJE SUNCOKRETA

polje suncokreta

Likovni radovi sa mlađom uzrasnom grupom (2,5 – 3,5 godina) su uvek veliki izazov.

Kod dece ovog uzrasta nije dovoljno razvijena fina motorika, pa su mogućnosti primene raznih likovnih tehnika svedene na minimum. Ipak, postoje načini da se deca upoznaju sa najrazličitijim materijalima i tehnikama, a da pri tom dobijemo izuzetan likovni rad.

[…]